ფეხსაცმლის მაშველი თეთრი პოლიეთილენის შეფუთვაში

აღწერა