რიგის მოსაწესრიგებელი ოქროსფერი/ვერცხლისფერი

აღწერა