თეფშების ნაკრები

ფაიფურის მასალა

დიამეტრი 16.3 სმ(2859)

დიამეტრი 20.5სმ (3009)

დიამეტრი 26 სმ(3011)

აღწერა