თეფშების ნაკრები

აღწერა

ფაიფურის მასალა

დიამეტრი 15.5სმ (1034)

დიამეტრი 121სმ (1036)

დიამეტრი 26 სმ (1038)