ელექტრონული სეიფის მეხსიერების წამკითხველი

აღწერა

შესაძლებელია სეიფის ბოლო 100 გამოყენებული კოდის წაკითხვა