იტალიური წარმოების ხელის სანიტაიზერი გელი 50მლ და 300მლ