ფეხსაცმლის მაშველი შავი პოლიეთილენის შეფუთვაში

აღწერა