ფეხსაცმლის თეთრი მაშველი პოლიეთილენის შეფუთვაში

აღწერა